Mikä on Made in Pasila?

Mikä on Made in Pasila?

Mediaosuuskunta Made in Pasila tuottaa media- ja viestintäalan palveluita toimeksiantopohjalta.

 

Osuuskunta sai alkunsa Pasilassa, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalistiopiskelijoiden keskuudessa. Pasila on myös valtakunnallisesti tunnettu media-alan osaamiskeskittymä. Siksi Made in Pasila. Toiminta alkoi keväällä 2018.

 

Made in Pasila koostuu parvesta media-alan ammattilaisia, joilla on tuoretta näkemystä. Työtä tehdään tosissaan, mutta ei itseään liian vakavasti ottaen. Jäsenistössä on eri-ikäisiä ja -taustaisia henkilöitä, joiden osaamis- ja kokemuspohja on laaja. Tällä hetkellä joukossa ui mm. kirjoittavia toimittajia, valo- ja videokuvaajia, graafikoita ja kääntäjiä. Kaikkia yhdistää journalistinen koulutus, kiinnostus viestintäalaa kohtaan ja tunne, että yhdessä ollaan enemmän.

 

Missio

 

Osuuskunnan tavoitteena on olla yhteisö, joka tukee jäsentensä työllistymistä ja ammatillista kehittymistä vertaistuen ja yhteisten projektien kautta.

 

Miksi osuuskunta?

 

Työn tilaaminen osuuskunnalta on yleensä helpompaa ja varmempaa kuin yksittäiseltä freelancerilta ja halvempaa kuin isolta yritykseltä.  Oli kyseessä pieni juttu järjestölehdessä tai laaja viestinnällinen projekti etsii osuuskunta joukostaan sopivan tiimin ratkaisemaan tilaajan tarpeet ja tekee kilpailukykyisen tarjouksen. Osuuskunta hoitaa toimeksiannon, laskuttaa ja huolehtii työantajavelvoitteista suhteessa tekijöihin. Jäsenemme ovat sitoutuneet hyvään journalistiseen tapaan.

 

Made in Pasila ottaa jäsenikseen media-alan konkareita, mutta myös vasta valmistuvassa olevia. Tavoitteena on helpottaa tulevien ammattilaisten siirtymistä työelämään tai yrittäjiksi ryhtymistä. Jäsenille on tarjolla edulliset laskutus- ja kirjanpitopalvelut sekä tarvittaessa tukea tai lisäosaamista omien projektien läpivientiin.

 

Osuuskunta on tasa-arvoinen yhteisö, jossa jokainen jäsen on yhtä tärkeä ja jokaisella on yhtä suuri ääni päätöksenteossa. Made in Pasila haluaa olla riittävän suuri hoitamaan isoimpien asiakkaiden tarpeet, mutta sopivan pieni, jotta jokainen jäsen kokee saavansa siitä henkilökohtaista iloa ja hyötyä.

 

Made in Pasila, raikkaasti pintaa syvemmältä.